De Unielijst van invasieve exoten is aangevuld met een nieuwe vogelexoot: de roodbuikbuulbuul (Pycnonotus cafer). Aanleiding hiervoor is mogelijke concurrentie om voedsel en ruimte met inheemse vogelsoorten en het verspreiden van zaden van invasieve planten. Voorts treedt mogelijk schade op voor de groente- en fruitteelt.

, , , , ,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

A. van Kleunen. (2022). Roodbuikbuulbuul, nieuwe vogelsoort op de Unielijst. Kijk op Exoten, 11(1), 14–15.