In het afgelopen jaar is dankzij de inspanningen van veel waarnemers in het veld weer een groot aantal paddenstoelen als nieuw voor Nederland geregistreerd. Het gaat om 144 taxa die in 2021 of eerder gevonden zijn en die voldoen aan de criteria om als nieuwe soort geaccepteerd te worden. Alle nieuwe soorten zijn inmiddels opgenomen op Verspreidingsatlas.nl.