Mogelijke excursies naar o.a. Zeebrugge waar de tunnelelementen worden gebouwd voor de tunnelingangen bij de Schelde. Deze zijn bedoeld om de ring rond Antwerpen af te maken. Ook hierin een oproep voor herkenbare soorten uit het Mioceen van Rumst gevonden tijdens de Rupelexcursies.