Een korte uiteenzetting van wie Ed de Vogel is en wat hij voor de WTKG heeft betekend.

, , , , , ,
Afzettingen

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

Maarten van den Bosch. (2021). In memoriam Ed de Vogel, een van de oprichters van de WTKG, 13 december 1942-28 juli 2021. Afzettingen, 42(3), 68–70.