Een korte uiteenzetting van wie Arie W. Janssen is en wat hij voor de WTKG heeft betekend.

, , ,
Afzettingen

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

Ronald Pouwer, Gerard van der Velde, & Frank Wesselingh. (2021). In memoriam Arie W. Janssen, medeoprichter en spil van de WTKG, 19 juni 1937 – 6 augustus 2021. Afzettingen, 42(3), 71–74.