Artikel over de slijtageplekken op de soort Campanile giganteum