Vogelvondsten uit zandsuppleties van de Steenbanken (een zandbank in de Noordzee op ca. 15 kilometer van Domburg) van het strand van Dishoek en het Banjaardstrand worden gemeld. Er werden ten minste 11 soorten gevonden: zomertaling /wintertaling Anas querquedula Linnaeus, 1758 /A. crecca Linnaeus, 1758, ijseend Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758), zee-eend Melanitta sp., mogelijk auerhoen cf. Tetrao sp., fuut Podiceps sp., aalscholver Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758), roodkeelduiker Gavia stellata (Pontoppidan, 1763), roofvogel onbepaald Accipitridae indet., alk Alca torda Linnaeus, 1758, reuzenalk Pinguinus impennis (Linnaeus, 1758) en zeekoet Uria aalge (Pontoppidan, 1763). Van de reuzenalk wordt voor het eerst een quadratum van een Nederlands strand gemeld. Met een percentage van 17,2% van de vogelvondsten is de reuzenalk opvallend algemeen op het strand van Dishoek en blijkt zandwinvak S7AA op de Steenbanken dus een belangrijke bron voor materiaal van deze soort. Anatidae en Alcidae overheersen en het karakter van de fossiele vogelfauna lijkt vooral marien te zijn. De ouderdom ligt op basis van de soortensamenstelling maar vooral de fossilisatie (bij vrijwel alle vondsten geen verstening) en begeleidende fauna in het Laat Pleistoceen tot Holoceen.

, , , , , , , , , , ,
Afzettingen

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

Bram Langeveld, André Cardol, Bente Nieland, & Henk Mulder. (2021). Vogelvondsten uit het Laat Pleistoceen en Holoceen van Dishoek en het Banjaardstrand uit zandsuppleties van de Steenbanken. Afzettingen, 42(3), 91–104.