Haanvederig betekent dat wijfjes van vogels een kleed dragen dat sterk op dat van het mannetje lijkt. Dit zeldzame verschijnsel konden we waarnemen bij een witgesterde blauwborst.