De binnenduinrand staat onder invloed van kwelwater vanuit zee en vanuit de duinen. Dit zorgt voor grote kansen voor de natuur, zoals blijkt uit een langjarige monitoring van de vegetatie in de Polder Callantsoog en de Harger- en Pettemerpolder.

, , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

C. ten Haaf, & E. Pauw. (2021). Monitoring flora en vegetatie in Polder Callantsoog en Harger- en Pettemerpolder. Tussen Duin & Dijk, 20(3), 18–21.