Er worden steeds minder eekhoorns gezien in de binnenduinrand van Zuid-Kennemerland. Om een beter beeld te krijgen van de populatie zijn er in 2020 en 2021 eekhoornnesten geteld op Buitenplaats Leyduin en in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

, , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

M. Molenaar. (2022). Eekhoorns in Zuid-Kennemerland. Tussen Duin & Dijk, 21(1), 9–15.