Het Naardermeer is een van de meest waardevolle laagveenmoerassen van West-Europa en een van de kroonjuwelen van Natuurmonumenten. De geschiedenis is bekend. In 1906 werd het Naardermeer de eerste aankoop van de in 1905 opgerichte Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland (nu: Natuurmonumenten), waarmee werd voorkomen dat het gebied zou degraderen tot Amsterdamse vuilnisbelt. Sindsdien heeft het Naardermeer de ruimte gekregen om zich te ontwikkelen tot een prachtig natuurgebied met tal van bijzondere soorten en habitats. Het is niet voor niets dat het Naardermeer is aangewezen als Natura 2000-gebied én beloond is door de Europese Commissie met een Europees Diploma voor excellent natuurbeheer.

Full Text ( Final Version , 233kb )
Imposed Embargo until:
Mon, July 01 2024 at 00:00 (CEST)

Additional Files
DUDI2022021002_cover.jpg Cover Image , 681kb