Provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, en Natuurmonumenten werken rond het Naardermeer aan een ‘schil’ van natte natuurgebieden, die als hydrologische en ecologische buffer functioneert tussen het meer en de omringende landbouwpolders en stedelijke omgeving. De aanleg van nieuwe natuur in deze natte Schil en de geleidelijke verhoging van het waterpeil zorgt voor een bijna dubbel zo groot en daarmee robuuster en toekomstbestendig Naardermeer.