Van de rijke vogelstand van het Naardermeer zijn er drie soorten die er uitspringen. De lepelaar was er ooit broedvogel en nu trekvogel en zomergast. Aalscholver en purperreiger hebben beide een grote kolonie in het Naardermeer.

Full Text ( Final Version , 201kb )
Imposed Embargo until:
Mon, July 01 2024 at 00:00 (CEST)

Additional Files
DUDI2022021002_cover.jpg Cover Image , 681kb