Het Naardermeer staat bekend om zijn soortenrijke kranswieren fonteinkruidvegetaties. Deze rijkdom staat onder druk.

Full Text ( Final Version , 213kb )
Imposed Embargo until:
Mon, July 01 2024 at 00:00 (CEST)

Additional Files
DUDI2022021002_cover.jpg Cover Image , 681kb