In het Naardermeer komen jaarrond veel ganzen voor. Begrazing tast waardevolle rietkragen aan en belemmert de ontwikkeling van verlandingsstadia. Strategische keuzes zijn noodzakelijk.

, , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

I. Mettrop, & R. van der Hut. (2022). Ganzen en natuurdoelen. Tussen Duin & Dijk, 21(2), 24–27.
Full Text ( Final Version , 305kb )
Imposed Embargo until:
Mon, July 01 2024 at 00:00 (CEST)

Additional Files
DUDI2022021002_cover.jpg Cover Image , 681kb