Het Naardermeer is van oudsher een van de beste libellengebieden van Noord-Holland. Als natuurlijk laagveenmoeras is het gebied rijk aan typische laagveensoorten.

, , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

L. Hoogenstein. (2022). Over juffers en korenbouten. Tussen Duin & Dijk, 21(2), 48–51.
Full Text ( Final Version , 248kb )
Imposed Embargo until:
Mon, July 01 2024 at 00:00 (CEST)

Additional Files
DUDI2022021002_cover.jpg Cover Image , 681kb