Na de oogst worden de meeste bloembollenpercelen in de Noordkop onder water gezet. Veel waadvogels foerageren hier om op te vetten voor hun reis naar de overwinteringsgebieden. Uitgebreide tellingenbrachten soorten en aantallen in beeld.

Full Text ( Final Version , 409kb )
Imposed Embargo until:
Wed, January 01 2025 at 00:00 (CET)

Additional Files
DUDI2022021003_cover.jpg Cover Image , 409kb