Het klein geaderd witje en het klein koolwitje horen tot onze algemeenste dagvlinders. Als popoverwinteraars zijn ze bij de eerste vlinders die in het voorjaar verschijnen, en ze vliegen door tot in de herfst in meerdere generaties. Waarin verschillen ze?

, , , , , , , , , ,
Martin Poot

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Chris van Swaay

Chris van Swaay, & Martin Poot. (2022). Schommelingen in de verhouding tussen twee soorten witjes. Vlinders, 37(4), 10–11.