Ieder jaar organiseert De Vlinderstichting de tuinvlindertelling om een inzicht te krijgen van hoe het gaat met de vlinders in de bebouwde omgeving. Vlinders zijn gevoelige insecten en reageren snel op het milieu en klimaatverandering. Met de data van de tuinvlindertelling over de jaren heen kunnen we de veranderingen volgen.

, , , , , , ,
Vlinders

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Nora Thierry

Dagpauwoog wint Tuinvlindertelling 2022. (2022). Dagpauwoog wint Tuinvlindertelling 2022. Vlinders, 37(4), 22–23.