Van handgeschreven melding naar online archief Sinds lange tijd worden vogelwaarnemingen in het werkgebied van de VWG Zuid­ Kennemerland verzameld. Hierdoor is van veel soorten een goed beeld van hun voor­ komen ontstaan. Dat is een onmisbare aanvulling op de systematische tellingen die de VWG coördineert. Deze data worden onder andere gebruikt voor talloze publi­ caties, zoals de twee regionale avifauna’s, en voor de bescherming van waardevolle en kwetsbare gebieden. Het waarnemingenarchief is nu aan de database van de website www.waarneming.nl toegevoegd, waardoor de waarnemingen voor ieder­ een zijn te raadplegen en ook in landelijke analyses verwerkt kunnen worden. In dit artikel loop ik door de geschiedenis van het verzamelen en archiveren van vogelwaar­ nemingen in onze VWG en geef ik een toelichting op de opname van onze database in Waarneming.nl