Voor Elswout en Middenduin Staatsbosbeheer is op zoek naar vrijwilligers voor het inventariseren van broedvogels in hun beheergebieden. Voor de evaluatie van het beheer laat Staatsbosbeheer jaar­ lijks een deel van hun gebieden inventariseren. Voor 2022 zijn we op zoek naar tel­ lers die zich willen inzetten om de broedvogels in kaart te brengen van buitenplaats Elswout en het duingebied Middenduin. De laatste inventarisatie komt uit 2016, tijd dus om deze te vernieuwen.