Ontwikkelingen in de broedkolonies In 1992 verschenen de eerste broedende Aalscholvers in de Amsterdamse Waterlei­ dingduinen. Inmiddels zijn we 30 broedseizoenen verder en zijn ze een prominente vaste verschijning in het gebied. Een mooi moment om stil te staan bij de trend en verspreiding van de Aalscholvers binnen het gebied, en een potentieel dilemma voor de beheerder.