Vanwege de onzekerheid over de coronamatregelen die nog steeds gelden, is aan­ melding voor alle excursies noodzakelijk. Mogelijk zal het aantal deelnemers beperkt moeten worden. Leden van de VWGZK hebben voorrang. Tijdens de excursies zal de 1,5 meter in acht genomen worden. Meld je aan voor de excursies via activiteitencom­ missie@vwgzkl.nl en vermeld naam en mobiel telefoonnummer.