Natuurbescherming is vaak een kwestie van lange adem. In dit natuurbeschermings­ nieuws gaan we in op nieuwe ontwikkelingen in drie al bekende dossiers. Daarbij moeten we vaak weer constateren dat in het verleden behaalde resultaten nog geen garantie bieden voor de toekomst.