Sinds 2 augustus 2022 is de Europese Unielijst van invasieve exoten uitgebreid met vier plantensoorten, waaronder de Afghaanse duizendknoop (Persicaria wallichii). Deze soort mag daardoor binnen de EU niet meer verhandeld of aangeplant worden. Bovendien hebben lidstaten de plicht om in de natuur aanwezige populaties op te sporen en te verwijderen, of – als dat niet meer mogelijk is – deze zodanig te beheren dat verdere verspreiding zoveel mogelijk voorkomen wordt.

, , , ,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

R. Beringen. (2022). De Afghaanse duizendkoop en haar 'lookalike'. Kijk op Exoten, 11(2), 6–7.