Met enige regelmaat duiken er in Nederland nieuwe zoogdieren op. Doorgaans zijn dit soorten waarvan bekend is dat deze in dierentuinen of door particulieren gehouden worden, maar die nog niet eerder ‘in het wild’ zijn waargenomen. Dit geldt ook voor de vosmangoeste (Cynictis penicillata). Deze soort werd in mei 2022 vastgelegd op een wildcamera in het oosten van het land en in september 2022 was er een melding uit Zuidwest-Nederland. Van verschillende soorten mangoesten is bekend dat deze in Nederland gehouden worden, waaronder de Indische mangoeste (Herpestes javanicus). Dit is een soort die niet alleen op de Europese Unielijst staat, maar door de IUCN ook wordt genoemd als één van de 100 “World’s Worst” invasieve exoten. Voor de vosmangoeste rijst de vraag: Wat is dit voor dier, geldt voor deze soort eenzelfde waarschuwing als voor de Indische mangoeste en is vestiging in Nederland reëel?

, , , , ,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

K. van Veen. (2022). Vosmangoeste in Nederland, de eerste 'wilde' waarnemingen. Kijk op Exoten, 11(2), 14–15.