Zoutpijlers kunnen kilometers hoog zijn en kunnen reiken tot boven het maaiveld. Algemeen wordt verondersteld dat ze zijn ontstaan doordat bovenliggende lagen (de zg. overburden) de lichtere zoutlaag omhoog zouden hebben geperst. Het zout zou sinds het Trias, toen het pakket afzettingen op het zout een dikte van 500 m overschreed, zijn gaan vloeien. Het zoutgesteente verplaatste zich daarbij over soms tientallen kilometers horizontaal en kilometers verticaal. Dit vloeimechanisme staat bekend als diapirisme, halokinese of zouttektoniek.