Peter Vos is Kwartair-geoloog. Hij promoveerde op 10 juni 2015 aan de Universiteit Utrecht op het onderwerp “Origin of the Dutch coastal landscape” (Afb. 2). Peter Vos is werkzaam bij Deltares in Utrecht en is gespecialiseerd in de Holocene ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse kust. Een groot deel van zijn werk betreft het snijvlak van geologie en archeologie. Hij doet dit werk samen met zijn collega Sieb de Vries (Afb. 3).