Onlangs werd door onderzoekers een nieuw soort kakkerlak gevonden in barnsteen uit Noord Birma (Myanmar). Het exemplaar werd aangetroffen in de museum-collectie van Stuttgart in een stuk ‘burmiet’ (zoals barnsteen uit Birma genoemd wordt). De ouderdom is Boven-Krijt / Vroeg-Cenomaan (99 Ma). Het gaat om een bijna gaaf mannetje met een uitzonderlijk lange kop. De onderzoekers noemden de soort daarom Manipulator modifi caputis (Latijn: modifi care = regelen; caput = hoofd). De lange kop (bijna 2 cm) duidt op een leven als jager.