Larvikiet, in 2008 verheven tot de nationale steen van Noorwegen, oefent in gepolijste toestand door zijn kleur en wisselende lichteffecten een grote aantrekkingskracht uit op veel mensen. Juweliers proberen er klanten mee te trekken en weer anderen bekleden hun dure woning ermee; ook is de steen populair als grafsteen. Er zijn ook mensen die aan larvikiet heilzame, metafysische eigenschappen toekennen. Het gesteente heeft kennelijk een geheimzinnige uitstraling, vergelijkbaar met de glimlach van de Mona Lisa. Ook wetenschappers raken steeds weer gefascineerd door de optische verschijnselen die larvikiet vertoont, de merkwaardige samenstelling ervan en zijn ontstaansgeschiedenis. Daarbij lijkt de steen de ergerlijke, maar uitdagende, eigenschap te bezitten hen telkens weer op het verkeerde been te zetten. Ligt dat nu aan larvikiet of aan de onderzoekers?