Het sterk geïndustrialiseerde Ruhrgebied met zijn cluster van steden ligt in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Op het eerste gezicht lijkt het geen omgeving om van rust en natuur te genieten. De industrialisatie heeft er echter heel wat dagbouwgroeven opgeleverd die na het beëindigen van de winning weer aan de natuur werden teruggegeven. Vaak is er niet alleen een diversiteit aan planten en dieren te vinden, maar is er ook een duidelijke rijkdom aan geologische verschijnselen. Vooral op het gebied van de geologische Carboonperiode en de min of meer daaraan gekoppelde Hercynische ofwel Varistische gebergtevorming hebben de geotopen in het Ruhrdal behoorlijk wat te bieden.