In het vorige nummer van Grondboor & Hamer heb ik de lezer meegenomen naar het Wilde Westen van Amerika en heb ik de ruige historie van Montana’s badlands en de ontdekking van Tyrannosaurus rex beschreven. In Augustus 2013 heeft Naturalis Biodiversity Center een prachtig bewaard en zeer compleet skelet van deze vleesetende dinosauriër opgegraven en dit fossiel zal vanaf september dit jaar in het Leidse natuurhistorisch museum te zien zijn. De botresten geven aan dat het waarschijnlijk een dame op leeftijd betreft van zo’n 12 meter lang die veel heeft meegemaakt tijdens haar leven. In het kader van mijn afstudeerscriptie aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam ben ik een jaar na de opgraving afgereisd naar de Murray Ranch in Oost-Montana om de geologische context van deze T. rex letterlijk onder de loep te nemen. In dit tweede deel zal ik ingaan op de eerste resultaten van mijn onderzoek. Hoe is deze T. rex zo goed bewaard gebleven al die miljoenen jaren? Wanneer leefde ze precies? En hoe zag haar leefomgeving er eigenlijk uit? De fossielrijke gesteentelagen van de Hell Creek Formatie vertellen het antwoord.