In het Moredal in Småland (Zweden) zijn prachtige ontsluitingen te bewonderen met onder meer ignimbrieten en hellefl int. Vergelijkbare gesteenten van vulkanische oorsprong zijn als zwerfsteen ook in de keileem bij Markelo gevonden, zoals breccies, lapilli’s, hellefl int en leptiet.