Allart van Viersen uit Born ontving op zaterdag 2 april uit handen van burgemeester Aucke van der Werff de P. van der Lijn-onderscheiding. Hij werd door de Commissie van Drie voor deze onderscheiding voorgedragen omdat hij zich als amateur-paleontoloog heeft gespecialiseerd in het Devoon van de Eifel en tot de top tien behoort van de experts op het gebied van trilobieten.