In 1946 werd de Nederlandse Geologische Vereniging opgericht. Eén van de oprichters was Pieter van der Lijn (1870-1964), de auteur van het bekende 'Keienboek' dat, vanaf de eerste druk in 1923 (afb. 2), decennia lang de vraagbaak en informatiebron voor de Nederlandse amateurgeoloog is geweest. Van der Lijn werd ook de eerste voorzitter van de nieuwe geologische vereniging en voorvechter van de verspreiding van de geologische kennis in Nederland. Hij was sterk betrokken bij het tot stand komen van het geologisch reservaat P. van der Lijn bij Urk. In dit jubileumjaar vraagt de NGV extra aandacht voor het behoud van het Van der Lijn-reservaat.