Al een tijdje leefde bij de redactie van Grondboor & Hamer het idee een dubbelnummer te wijden aan moderne technieken in de ardwetenschappen. Het liefst zou dit rondom een centraal thema moeten zijn, maar het bleek niet mee te vallen een geschikt onderwerp te vinden. Toen was daar het Marker Wadden project, de ontwikkeling van nieuwe natuur in het Markermeer. Vooral het voorbereidende werk trok onze aandacht, omdat er in deze fase door Boskalis een groot aantal sedimentkernen zijn genomen. Hierdoor verwachtte men een beter inzicht te krijgen in de samenstelling van de ondergrond en daarnaast, zoals bij ieder project in de Nederlandse bodem, te zien of in het gebied archeologisch belangrijke locaties aanwezig waren.