In de natuur komen drie verschillende isotopen van het element koolstof voor: de stabiele isotopen 12C (ca. 99%) en 13C (ca. 1%), en het radioactieve isotoop 14C (< 10-10 %). Dit laatste isotoop heeft een halveringstijd van 5730 jaar en wordt continu geproduceerd door kernreakties van neutronen (geproduceerd door kosmische straling) met stikstof in de atmosfeer. Het bevindt zich in de atmosfeer in de vorm van 14CO2. Indien we aannemen dat het transport en de produktie van 14C zich in de loop van de tijd hebben gestabiliseerd, is de 14C activiteit van atmosferische CO2 constant, en daarmee ook die in de rest van de biosfeer. In werkelijkheid bestaan er variaties welke de 'ijkproblematiek' veroorzaken.