In het Rijn- en Maasgrind komen met regelmaat stukken van het Silurisch-Devonische fossiel Prototaxites voor (Afb. 1). Tot zelfs op het strand: zie het artikel van Raymond van der Ham in Grondboor & Hamer 67/2013-6. In Noord-Amerika worden stammen van dit fossiel gevonden met zeer goed bewaard gebleven inwendige structuur (Afb. 2). Vanwege de concentrische lagen worden ze vaak voor versteend hout gehouden. Dat deed John W. Dawson, de eerste beschrijver van dit fossiel, in 1859 ook: hij dacht dat het afkomstig was van een boom die verwant was met de conifeer Taxus en gaf het de naam Prototaxites. Zie Afbeelding 3B voor zijn reconstructie van de boom.