Op 17 november 2016 overleed Dick C. Brinkhuizen (1946-2016), één van de ontdekkers van het belangrijke Neanderthaler kampement in de omgeving van Assen. In de loop der jaren heeft Dick op de vindplaats bijna 40 midden-paleolithische artefacten gevonden, waaronder maar liefst vijf vuistbijlen: een absoluut record! In dit artikel, dat we opdragen aan deze fijne collega en vriend bespreken we ‘zijn’ vuistbijlen (zie ook het kader, met Afb. 1). Elke vuistbijl is weer anders en over elk stuk is een verhaal te vertellen.

Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

Marcel J.L.TH. Niekus, Gijsbert R. Boekschoten, Lukas Hoven, Lykke Johansen, Henk Paas, Dick Stapert, & Piet Wiersma. (2017). Enkele Neanderthalervondsten van Dick C. Brinkhuizen
(1946-2016). Grondboor & Hamer, 71(3), 68–83.