Tijdens de NGV-themadag ‘Zwerfstenen en rivierafzettingen uit het Pleistoceen van Nederland’ op 25 januari 2014 had ik (eerste auteur) met Hans van Essen een ‘Prototaxites-tafel’ (Devonisch raadselfossiel in Pleistocene rivierafzettingen). Hans had zijn Prototaxites-collectie meegenomen (56 kilo!), waarvan een deel werd uitgestald. Het meeste was afkomstig van de vindplaats Havikerwaard/Rhederlaag in het IJsseldal. Op de vraag bij het verspreidingskaartje naar aanvullingen reageerde Herman Akkerman met de opgave van een vondst uit een zand- en grindgroeve bij Haddorf (ongeveer 25 km ten oosten van Oldenzaal). Enkele dagen later stuurde hij prachtige foto's (Afb. 1-4), met details waarvan ik nauwelijks kon geloven dat ze van Europees materiaal waren. Bij een volgende themadag kreeg ik het stuk in handen en kon ik me overtuigen van de juistheid van de determinatie (door Hans Steur).