Van vuursteen gaat vaak een bijzondere aantrekkingskracht uit. Op zich is dat niet zo vreemd, want vuursteen is op allerlei manieren heel divers en heeft in de loop der tijd meerdere bijzondere toepassingen gekend. Door die veelzijdigheid heeft vuursteen soms iets ongrijpbaars en roept hij nogal wat vragen op. Voor sommigen zijn zulke vragen aanleiding om diep in de materie te duiken en vuursteen aan een gedegen onderzoek te onderwerpen. Anderen willen vuursteen meer in het algemeen van alle kanten bekijken om daarmee deze steen beter te leren kennen. Dat laatste hebben wij gedaan door erop uit te trekken en vuursteen ‘in het veld’ op te zoeken. Daarnaast hebben we een aantal experimenten gedaan om vuurstenen werktuigen zoals in de prehistorie te maken.