Om Linagraniet in een context te plaatsen is het noodzakelijk iets te vertellen over de geologie van Noord Zweden. Het gebied kent een bewogen geologische geschiedenis van tenminste twee cycli van gebergtevorming. De eerste staat bekend als het pre-Svecokarelië en vond plaats in het eon Proterozoïcum. Dit eon duurde van 2,5 miljard jaar tot 541 miljoen jaar geleden en vormt een onderdeel van het tijdperk Precambrium. Deze orogenese heeft vulkanieten en sedimentaire gesteenten opgeleverd. In de eerste fase van de tweede cyclus van gebergtevorming (Svecokarelië) werden deze gesteenten doorbroken door magma’s en vervolgens ondergingen alle gesteenten een metamorfose en werden ze vervormd, vaak geplooid en chemisch omgezet. In een latere fase namen de vervorming en plooiing nog in hevigheid toe.