,
De Korhaan

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken

M. Bouts, & R.Schippers. (2022). Onderzoek naar het migratiepatroon van de Kleine Karekiet (deel 1) en de Bosrietzanger (deel 2). De Korhaan, 56(4), 6–11.