Het Gooi is al van oudsher een gebied waar regelmatig artefacten worden gevonden. Bekende vindplaatsen zijn het Corversbos, de Naarder Eng en de Aardjesberg. De gebruikte steensoorten voor de in het Gooi gevonden artefacten zijn kwartsiet en vuursteen. Dit artikel gaat in op de achtergronden en ontstaanswijze van deze gesteenten, de voorkomens ervan in het Gooi, en de herkomst van de Gooise artefacten.