In het vorige nummer van Grondboor & Hamer werd aandacht besteed aan een jaarlijkse bijzondere tocht op de Oosterschelde: Korren naar fossielen van uitgestorven zoogdieren (Quist, 2018). Onderstaand artikel is hierop een vervolg. Het verhaalt hoe kleine zoogdieren in de muizenbuizen, en een boring pal bovenop de dijk van de Oosterschelde, het beeld dat paleontologen hadden van de “Vroeg pleistocene Oosterschelde fauna” drastisch veranderden.