Tijdens een wandeling door het stadspark Berg en Bos(ch) in Apeldoorn zag ik een ingemetselde steen die mij sterk deed denken aan gesteente dat ik eerder op Bornholm gezien had. Het park is in de crisisjaren van de vorige eeuw als een van de grote werkverschaffi ngsprojecten gerealiseerd door graafwerk van honderden werklozen. Bij dit graafwerk op de Veluwe in gestuwde zanden stuitte men op grind en stenen, maar ook op ijzeroerbanken. Met de beperkte middelen van toen -voornamelijk mankracht- bleek het onmogelijk om het hart van het project, een grote vijver, te realiseren. De vijver kwam er wel, maar het eiland dat nu in het midden ligt bestaat uit ijzeroer dat men niet afgegraven kreeg.