, , , , , , ,
De Roodborsttapuit

CC BY 4.0 NL ("Naamsvermelding")

Het Samenwerkingsverband van Oost-Brabantse Vogelwerkgroepen

A. van Poppel. (1982). Resultaten van de plassentellingen in het seizoen van 1980-1981. De Roodborsttapuit, 1(2), 3–9.