, , , , , , ,
De Roodborsttapuit

CC BY 4.0 NL ("Naamsvermelding")

Samenwerkingsverband van Oost-Brabantse Vogelwerkgroepen

A. van Poppel. (1983). Het voorkomen van de Dodaars als broedvogel in Noord-Brabant in 1981. De Roodborsttapuit, 3(1), 38–46.