, , , , , ,
De Roodborsttapuit

CC BY 4.0 NL ("Naamsvermelding")

Het Samenwerkingsverband van Oost-Brabantse Vogelwerkgroepen

A. van Poppel. (1984). Het voorkomen van Kuifeend en Tafeleend als broedvogel in de provincie Noord-Brabant in 1981. Deel 1: Inleiding, Opzet van het onderzoek en Resultaten Kuifeend. De Roodborsttapuit, 3(1), 3–12.