, , , , , , , , ,
De Roodborsttapuit

CC BY 4.0 NL ("Naamsvermelding")

Het Samenwerkingsverband van Oost-Brabantse Vogelwerkgroepen

F. Post, & T. Heijnen. (1984). Het voorkomen van de Boomleeuwerik als broedvogel in Noord-Brabant. De Roodborsttapuit, 3(2), 20–31.